Ugniagesių komandos

Ugniagesių komandų paskirtis-atlikti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, gaisrų ,avarijų ,stichinių nelaimių metu. Kilus pastato gaisrui kaimo vietovėje siunčiama 2 arba 3 artimiausios ugniagesių komandos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau -VPGT).

Ugniagesių komandos siunčiamos į gaisrus pagal patvirtintą pajėgų sutelkimo į gaisrus ir kitus incidentus planą. Likviduojant gaisrus ugniagesių komandos gali būti siunčiamos į kito rajono teritoriją. Į gaisrus ugniagesių komandas siunčia Bendrasis pagalbos centras 112 esantis Vilniuje. Ugniagesių komanda privalo išvykti į gaisrą nuo pranešimo apie gaisrą per vieną minutę. Ugniagesių komandos darbuotojai pranešimą apie gaisrą gauna mobiliuoju telefono ryšiu.

Gaisruose iki atvyksta VPGT pareigūnai (ar pareigūnas ) ugniagesių komandos darbuotojas vadovauja gaisro likvidavimo darbams. Atvykus VPGT darbuotojams į incidento vietą – ugniagesių komandų darbuotojai privalo vykdyti jų nurodymus.

Darbo pamaina ugniagesių komandoje trunka 24 valandas. Vienai pamainai priskiriami 2 darbuotojai. Ugniagesiui -gelbėtojui susirgus arba esant atostogose jį pavaduoja ugniagesių komandos skyrininkas.

Visi ugniagesių komandų darbuotojai privalo turėti “C” kategorijos vairuotojo pažymėjimą, turėti ugniagesio-gelbėtojo pažymėjimą.

Uždaryti Mano krepšelis
Uždaryti

Uždaryti
Kategorijos